Spotkania i warsztaty odbywają się na terenie CENTRUM FAMILY
lub na terenie ustalonych placówek.

 

Porady i konsultacje indywidualne

Konsultacje rodzinne – Szkoła dla Rodziców

Porady, konsultacje dla rodziców, nauczycieli, młodzieży w sprawie trudności edukacyjnych.

Konsultacje dla rodziców dzieci z trudnościami emocjonalnymi.

Konsultacje dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem od komputera i innych urządzeń multimedialnych.

Konsultacje indywidualne dla rodziców, których dzieci szkodliwie i nadmiernie korzystają z multimediów.

Konsultacje dla rodziców dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym z uwagi na zaburzenia lękowe (Mutyzm Wybiórczy dziecka)

Konsultacje dla uczniów i rodziców, dotyczące pomocy w wyborze zawodu i szkoły.

 

Spotkania grupowe dla rodziców/opiekunów – prelekcje

Kary, czy konsekwencje? – jak być skutecznym rodzicem?

„Gotowość szkolna. Jak przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole?” – prelekcja dla rodziców/opiekunów przed pierwszym etapem edukacyjnym.

Jak rodzice mogą wspierać dziecko w wieku wczesnoszkolnym” – prelekcja dla rodziców dzieci z klas „0”, I i II.

Spotkania dla rodziców uczniów klas I - VIII „Z Tarczą wiedzy- na nałogi ”.

„Czy mojemu dziecku grozi uzależnienie?” Prelekcja dla rodziców

„Wspomaganie młodzieży w okresie dorastania” – prelekcja dla rodziców.

Zajęcia edukacyjne dla rodziców i nauczycieli na temat skutecznych metod radzenia sobie z problemem nadmiernego korzystania z multimediów przez dzieci i młodzież.

 

Zajęcia grupowe dla rodziców – (warsztaty grupy do 8 osób)

„Jak wspierać rozwój społeczno-emocjonalny dziecka?” – spotkanie dla rodziców.

„Jak rodzice motywują dzieci – skuteczne metody motywacji” – Warsztaty skutecznego rodzica.

Spotkania dla rodziców dzieci spektrum autyzmu „Autyzm w rodzinie”.

„Jak pracować z dzieckiem wg Treningu Umiejętności Społecznych” – cykl spotkań dla rodziców, których dzieci uczestniczą w Treningu Umiejętności Społecznych.

„Jak rozwijać u dzieci predyspozycje intelektualne” (zgodnie z koncepcją 8 inteligencji Gardnera) – warsztaty do 8 osób.

„Wspomaganie młodzieży w okresie dorastania” – prelekcja dla rodziców.

„Szkoła dla rodziców” – warsztaty.

 

Zajęcia dla członków rodziny – (warsztaty grupy do 8 osób)

„Jak wzajemnie się wspierać – niepełnosprawność dziecka?” – spotkanie dla rodziców

Spotkania dla rodzeństwa dzieci spektrum autyzmu „Autyzm w rodzinie a Ja?”

„Jak pracować z dzieckiem wg Treningu Umiejętności Społecznych” – cykl spotkań dla rodziców, których dzieci uczestniczą w Treningu Umiejętności Społecznych”.

Jak rozwijać u dzieci predyspozycje intelektualne (zgodnie z koncepcją 8 inteligencji Gardnera) – warsztaty do 8 osób.

Wspomaganie młodzieży w okresie dorastania- magiczne milczenie?” – prelekcja dla rodziców.

„Być z osoba uzależnioną” – Zajęcia wspierające i psychoedukacyjne dla osób posiadających bliskie relacje z osobami uzależnionymi (z podziałem na grupy na podstawie uzależnienia np.: od alkoholu, hazardu, internetu lub innych uzależnień).

„Szkoła dla rodziców” – warsztaty umiejętności wychowawczych.

„Pies na receptę” – zajęcia dla osób samotnych – edukacja z psem