Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz diagnoza i terapia

 • Diagnoza i terapia dysortografii, dysgrafii, dysleksji
 • Diagnoza i terapia ręki/grafomotoryki
 • Diagnoza gotowości szkolnej
 • Diagnoza trudności szkolnych, czytania i pisania KOCP
 • Diagnoza Oceny rozwoju Psychoruchowego KORP
 • Diagnoza Zachowania i Emocji KOZE
 • Wsparcie Mutyzm Wybiórczy metodą Sliding In
 • Wspomaganie rozwoju dziecka
 • Terapia funkcji poznawczych NOWĄ metodą IE (Instrumental Enrichment)

Wsparcie dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

 • Edukacja i rehabilitacja ASD
 • Diagnoza testem PEP-R
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
 • Terapia w trudnych zachowań z Emphaty Dolls
 • Terapia zaburzeń sensorycznych
 • Treningi Umiejętności Społecznych
 • Dogoterapia/edukacja z psem

Wsparcie psychoterapeutyczne w uzależnieniach

 • Terapia uzależnień od alkoholu
 • Krótkoterminowa Terapia Par
 • Terapia schematów
 • Program Ograniczenia Picia – POP
 • Terapia młodzieży uzależnionej (Internet, gry)
 • Terapia uzależnień behawioralnych
 • Dyskretna pomoc dla osób doświadczających przemocy
 • Terapia i wsparcie osób współuzależnionych
 • Pomoc Psychologiczna