Spotkania odbywają się na terenie ustalonych placówek.

 

Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

„Jak mogę się zachować wobec niepełnosprawności kolegi/koleżanki?” – prelekcja dla dzieci, młodzieży.

„Nie wybrałem takiego brata”. Spotkania/prelekcja o wsparciu dla rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych.

Prelekcja dla młodzieży „Zagrożenia i Ja” m.in: komputer, telefon, gry , środki odurzające i inne. Prelekcja dla młodzieży klas V-VIII

„Jak rozwijać u dzieci predyspozycje intelektualne (zgodnie z koncepcją 8 inteligencji Gardnera) – warsztaty do 8 osób.

„Wspomaganie młodzieży w okresie dorastania- magiczne milczenie?” – prelekcja dla młodzieży nastoletniej.

„Mieszkać z osoba uzależnioną” – Zajęcia psychoedukacyjne dla osób posiadających w rodzinie osoby uzależnione (z podziałem na grupy na podstawie uzależnienia np.: od alkoholu, hazardu, internetu lub innych uzależnień).

Co warto wiedzieć o uzależnieniach – Fakty i Mity? Prelekcja dla młodzieży.